Skip to Content

Բարձունքի հաղթահարում․ նախապատրատական աշխատանք

20 Սեպտեմբերի, 2022 • satenikabrahamyan
մենք ամսի 22-ին
Ճամփորդական նախագիծ։
Բանաստեղծությունների ցանկ՝ Հ. Թումանյան «Գետակը», «Մանուկն ու ջուրը», Հ. Սահյան «Առուն»:
Երգեր՝ «Սոնա յար», «Լորիկ», « Էսօր ուրբաթ է»:

Թողնել պատասխան

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Զանցել գործիքագոտուն